Αίτηση Συμμετοχής Εκθετών

Πριν συμπληρώσετε την αίτηση συμμετοχής, ενημερωθείτε για τα είδη περιπτέρων που παρέχονται (διαστάσεις, κόστος, βασικός εξοπλισμός, κτλ.) και διαβάστε προσεκτικά τον ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ συμμετοχής.

Είδη Εκθεσιακών Περιπτέρων

Πάγκος Τύπου A

Κόστος ενοικίασης

80 Ευρώ + ΦΠΑ 24%

Βασικός εξοπλισμός

Τραπέζι πτυσσόμενο τύπου Banquet 0.60 m x 1.30 m x 0.75 m (Ύψος) – 1 Τεμάχιο

Καρέκλα πτυσσόμενη ΙNOX μεταλλική με κάθισμα και πλάτη από λευκό PVC – 2 Τεμάχια

Διευκρινίσεις

Οι πάγκοι είναι ατομικοί, δεν επιτρέπεται η συστέγαση πολλαπλών εκθετών στον ίδιο πάγκο.

Δεν παρέχονται καλύμματα / τραπεζομάντηλα για τα τραπέζια και τις καρέκλες.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτοστήρικτων μηχανισμών μικρού όγκου, όπως rollup banners πίσω από τις καρέκλες

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ραφιών, βιβλιοθηκών ή άλλων αυτοστήρικτων κατασκευών μεγάλου όγκου.

Δεν παρέχεται πρίζα / ρεύμα

Πάγκος Τύπου B

Κόστος ενοικίασης

100 Ευρώ + ΦΠΑ 24%

Βασικός εξοπλισμός

Τραπέζι πτυσσόμενο τύπου Banquet 0.75 m x 1.80 m x 0.75 m (Ύψος) – 1 Τεμάχιο

Καρέκλα πτυσσόμενη ΙNOX μεταλλική με κάθισμα και πλάτη από λευκό PVC – 2 Τεμάχια

Διευκρινίσεις

Οι πάγκοι είναι ατομικοί, δεν επιτρέπεται η συστέγαση πολλαπλών εκθετών στον ίδιο πάγκο.

Δεν παρέχονται καλύμματα / τραπεζομάντηλα για τα τραπέζια και τις καρέκλες.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση αυτοστήρικτων μηχανισμών μικρού όγκου, όπως rollup banners πίσω από τις καρέκλες

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση ραφιών, βιβλιοθηκών ή άλλων αυτοστήρικτων κατασκευών μεγάλου όγκου.

Δεν παρέχεται πρίζα / ρεύμα

Περίπτερο με δομή 2x2

Κόστος ενοικίασης

240 Ευρώ + ΦΠΑ 24%

Βασικός εξοπλισμός

Τυποποιημένος σκελετός αλουμινίου με πάνελ μελαμίνης γκρι χρώματος, ύψους 2.50 m

Τραπέζι πτυσσόμενο τύπου Banquet 0.60 m x 1.30 m x 0.75 m (Ύψος) – 1 Τεμάχιο

Καρέκλα πτυσσόμενη ΙNOX μεταλλική με κάθισμα και πλάτη από λευκό PVC – 2 Τεμάχια

Ράφι με μελαμίνη διαστάσεων 1.00 x 0.25 m – 2 Τεμάχια

Παροχή ρεύματος 500W / 220 Volt – 1 Τεμάχιο

Μετόπη με την επωνυμία της εταιρίας, με τυποποιημένη γραμματοσειρά, διαστάσεων 1.20 x 0.20 m – 1 Τεμάχιο

Διευκρινίσεις

Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένους όρους η συστέγαση πολλαπλών εκθετών που είναι επίσημα μέλη οργανωμένης ομάδας υπό την ενιαία αιγίδα / επωνυμία της ομάδας.

Δεν παρέχονται καλύμματα / τραπεζομάντηλα για τα τραπέζια και τις καρέκλες.

Τα υλικά που περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό δεν είναι ανταλλάξιμα με άλλα υλικά που μπορεί να ζητηθούν από τη λίστα εξοπλισμού του κατασκευαστή.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση, με ασφαλή τρόπο, κατάλληλων, τυποποιημένων αυτοστήρικτων μηχανισμών εντός της επιφάνειας του περιπτέρου για την τοποθέτηση αντικειμένων και εκθεμάτων.

Η ανάρτηση ή/και στήριξη αντικειμένων και εκθεμάτων μεγάλου βάρους πάνω στα πάνελ μελαμίνης ή/και τον μεταλλικό φορέα του περιπτέρου επιτρέπεται να γίνεται ΜΟΝΟ με την χρήση ειδικών εξαρτημάτων και μηχανισμών που παρέχονται από την εταιρεία κατασκευής και τοποθετούνται από την ίδια, για λόγους ασφαλείας.

Περίπτερο με δομή 3x2

Κόστος ενοικίασης

360 Ευρώ + ΦΠΑ 24%

Βασικός εξοπλισμός

Τυποποιημένος σκελετός αλουμινίου με πάνελ μελαμίνης γκρι χρώματος, ύψους 2.50 m

Τραπέζι πτυσσόμενο τύπου Banquet 0.75 m x 1.80 m x 0.75 m (Ύψος) – 1 Τεμάχιο

Καρέκλα πτυσσόμενη ΙNOX μεταλλική με κάθισμα και πλάτη από λευκό PVC – 2 Τεμάχια

Ράφι με μελαμίνη διαστάσεων 1.00 x 0.25 m – 3 Τεμάχια

Παροχή ρεύματος 500W / 220 Volt – 1 Τεμάχιο

Μετόπη με την επωνυμία της εταιρίας, με τυποποιημένη γραμματοσειρά, διαστάσεων 1.20 x 0.20 m – 1 Τεμάχιο

Διευκρινίσεις

Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένους όρους η συστέγαση πολλαπλών εκθετών που είναι επίσημα μέλη οργανωμένης ομάδας υπό την ενιαία αιγίδα / επωνυμία της ομάδας.

Δεν παρέχονται καλύμματα / τραπεζομάντηλα για τα τραπέζια και τις καρέκλες.

Τα υλικά που περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό δεν είναι ανταλλάξιμα με άλλα υλικά που μπορεί να ζητηθούν από τη λίστα εξοπλισμού του κατασκευαστή.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση, με ασφαλή τρόπο, κατάλληλων, τυποποιημένων αυτοστήρικτων μηχανισμών εντός της επιφάνειας του περιπτέρου για την τοποθέτηση αντικειμένων και εκθεμάτων.

Η ανάρτηση ή/και στήριξη αντικειμένων και εκθεμάτων μεγάλου βάρους πάνω στα πάνελ μελαμίνης ή/και τον μεταλλικό φορέα του περιπτέρου επιτρέπεται να γίνεται ΜΟΝΟ με την χρήση ειδικών εξαρτημάτων και μηχανισμών που παρέχονται από την εταιρεία κατασκευής και τοποθετούνται από την ίδια, για λόγους ασφαλείας.

Περίπτερο με δομή 3x3

Κόστος ενοικίασης

540 Ευρώ + ΦΠΑ 24%

Βασικός εξοπλισμός

Τυποποιημένος σκελετός αλουμινίου με πάνελ μελαμίνης γκρι χρώματος, ύψους 2.50 m

Τραπέζι πτυσσόμενο τύπου Banquet 0.75 m x 1.80 m x 0.75 m (Ύψος) – 1 Τεμάχιο

Καρέκλα πτυσσόμενη ΙNOX μεταλλική με κάθισμα και πλάτη από λευκό PVC – 2 Τεμάχια

Ράφι με μελαμίνη διαστάσεων 1.00 x 0.25 m – 6 Τεμάχια

Παροχή ρεύματος 500W / 220 Volt – 1 Τεμάχιο

Μετόπη με την επωνυμία της εταιρίας, με τυποποιημένη γραμματοσειρά, διαστάσεων 1.20 x 0.20 m – 1 Τεμάχιο

Διευκρινίσεις

Επιτρέπεται υπό συγκεκριμένους όρους η συστέγαση πολλαπλών εκθετών που είναι επίσημα μέλη οργανωμένης ομάδας υπό την ενιαία αιγίδα / επωνυμία της ομάδας.

Δεν παρέχονται καλύμματα / τραπεζομάντηλα για τα τραπέζια και τις καρέκλες.

Τα υλικά που περιλαμβάνονται στο βασικό εξοπλισμό δεν είναι ανταλλάξιμα με άλλα υλικά που μπορεί να ζητηθούν από τη λίστα εξοπλισμού του κατασκευαστή.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση, με ασφαλή τρόπο, κατάλληλων, τυποποιημένων αυτοστήρικτων μηχανισμών εντός της επιφάνειας του περιπτέρου για την τοποθέτηση αντικειμένων και εκθεμάτων.

Η ανάρτηση ή/και στήριξη αντικειμένων και εκθεμάτων μεγάλου βάρους πάνω στα πάνελ μελαμίνης ή/και τον μεταλλικό φορέα του περιπτέρου επιτρέπεται να γίνεται ΜΟΝΟ με την χρήση ειδικών εξαρτημάτων και μηχανισμών που παρέχονται από την εταιρεία κατασκευής και τοποθετούνται από την ίδια, για λόγους ασφαλείας.

Share on
Share on Facebook
Facebook
0
elEL