Εκδόσεις Rising Star

Εκδόσεις Rising Star

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η RSP (Rising Star Promotions) είναι μια πολύ-πρισματική Εταιρεία με κύριους τομείς δραστηριότητας:
  • Την διοργάνωση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων
  • Την παροχή υπηρεσιών προώθησης και επικοινωνίας εκδηλώσεων και καλλιτεχνών
  • Τις εκδόσεις βιβλίων και εντύπων
  • Την Παραγωγή οπτικό – ακουστικών έργων
Απώτερος στόχος μας είναι η παροχή ενός ευρύτερου και ολοκληρωμένου φάσματος υπηρεσιών, υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών που να καλύπτει πλήρως τις συμβατικές απαιτήσεις και τις προσδοκίες των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται.

Ιστοσελίδα / website:
Social Media:
Share on
Share on Facebook
Facebook
0
elEL