Magic Pen Writing Contest

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  Το FANTASY FESTIVAL διοργανώνει για 4η συνεχόμενη χρονιά διαγωνισμό διηγήματος και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους συγγραφείς να λάβουν μέρος γράφοντας ένα διήγημα φαντασίας  που θα ξεδιπλώνει τη δημιουργικότητα και το ταλέντο τους και θα αναδεικνύει την κάτωθι θεματική:

   

  ΔΙΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ & ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

  TRANSHUMANISM & THE RISE OF A.I

   

  Στα ατέλειωτα όρια της Φαντασίας… ατενίζουμε το παρόν και το μέλλον όπως αυτό διαμορφώνεται από τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας.

  Μέχρι πρόσφατα η τεχνολογία αποσκοπούσε στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων. Πλέον είναι αδιαμφισβήτητο ότι μετασχηματίζει την ίδια την ανθρώπινη φύση.

  Θα είναι άραγε η Τεχνητή Νοημοσύνη και ο Διανθρωπισμός αρωγοί στη μετεξέλιξη του ανθρώπινου είδους ή θα αποτελέσουν την καταδίκη του; Η συγχώνευση μεταξύ ανθρώπων και μηχανών σε μια νέα ενιαία συνειδησιακά φυσική οντότητα έχει αρχίσει…

   

  ***

  Διευκρινίσεις:

  Στόχος είναι να παρουσιαστούν με άμεσο η έμμεσο τρόπο οι αναδυόμενες ευκαιρίες ή/και οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορούν να επιφέρουν οι παραπάνω έννοιες στις ζωές μας, στον τρόπο που επικοινωνούμε, εργαζόμαστε και βιώνουμε τον κόσμο. Ποια είναι τα ηθικά και κοινωνικά διλήμματα  που εγείρονται και ποιος είναι τελικά ο ρόλος της τεχνολογίας σε μια σύγχρονη κοινωνία.

   

  Ορισμοί:

  *Ο Διανθρωπισμός (Transhumanism) ή Μετανθρωπισμός (Metahumanism) είναι ένα φιλοσοφικό κίνημα που υποστηρίζει τον ανθρώπινο μετασχηματισμό με την ενσωμάτωση τεχνολογικών συστημάτων που επιτρέπουν την υπέρβαση βιολογικών περιορισμών και την ενίσχυση της ανθρώπινης διάνοιας και φυσιολογίας.

   

  *Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Τ.Ν.) –  Artificial Intelligence (A.I.) αναφέρεται στην ικανότητα ενός υπολογιστικού συστήματος, να αναπαράγει τις γνωστικές λειτουργίες (ή δεξιότητες) του ανθρώπινου όπως είναι η μνήμη, η οργάνωση, ο σχεδιασμός, η δημιουργική σκέψη, η λήψη αποφάσεων, κτλ. Αυτό επιτυγχάνεται με την επεξεργασία δεδομένων που διατίθενται σε κάποια βάση δεδομένων ή/και συλλέγονται σε πραγματικό χρόνο μέσω αισθητήρων. Έτσι ένα εξελιγμένο υπολογιστικό σύστημα Τ.Ν. είναι ικανό  να «κατανοεί» το περιβάλλον του, να επιλύει προβλήματα, να παράγει συμπεριφορές και να εκτελεί περίπλοκες ενέργειες προς την επίτευξη ενός ορισμένου στόχου.


  ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

  • Έναρξη Διαγωνισμού: Τετάρτη 08 Φεβρουαρίου 2023
  • Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής και υποβολής έργων: Δευτέρα 08 Μαΐου 2023 και ώρα 23:59

   

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ:

  Η συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι ΔΩΡΕΑΝ και γίνεται από την ιστοσελίδα www.fantasyfestival.gr  με τον εξής τρόπο:

  • Διαβάστε προσεκτικά την ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, τις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ και τους ΟΡΟΥΣ του διαγωνισμού
  • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας συμμετοχής
  • Επισυνάψτε το έργο σας σε αρχείο τύπου .doc ή .docx (Για λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά βλέπε την ενότητα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του διαγωνισμού).
  • Πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ

  Καθότι η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται μέσω ψηφιακής φόρμας παρακαλούμε να ελέγξετε την ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας που εισάγετε στα πεδία πριν την αποστολή.

   

  ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Tα έργα θα αξιολογήσει τριμελής επιτροπή. Τα ονόματα των μελών θα παραμείνουν  μυστικά και θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης ή στην τελετή απονομής.

   

  ΝΙΚΗΤΕΣ & ΒΡΑΒΕΙΑ

  Η κριτική επιτροπή θα επιλέξει και θα κατατάξει τα 10 καλύτερα διηγήματα που θα αποσταλούν. Στους 3 πρώτους διακριθέντες θα απονεμηθούν τα κάτωθι έπαθλα:

  • 1η Θέση: Χρηματικό έπαθλο αξίας 300 Ευρώ + Έπαινος διάκρισης στο διαγωνισμό
  • 2η Θέση: Χρηματικό έπαθλο αξίας 100 Ευρώ + Έπαινος διάκρισης στο διαγωνισμό
  • 3η Θέση: Χρηματικό έπαθλο αξίας 50 Ευρώ + Έπαινος διάκρισης στο διαγωνισμό

  Τα δέκα (10) καλύτερα διηγήματα θα συμπεριληφθούν σε βιβλίο συλλογής διηγημάτων που θα εκδοθεί από τους διοργανωτές. Οι διακριθέντες θα λάβουν δωρεάν ένα (1) αντίτυπο του βιβλίου.

   

  ΑΠΟΝΟΜΗ

  Η επίσημη, δημόσια ανακοίνωση των νικητών και η απονομή των βραβείων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση στα πλαίσια του φεστιβάλ FANTASY FESTIVAL 2K23. Τυχόν αναβολή στη διεξαγωγή του φεστιβάλ ενδέχεται να συνεπάγεται αναβολή στην ανακοίνωση των νικητών και στην απονομή των βραβείων, αλλαγή του τρόπου, τόπου και χρόνου ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων, ΑΛΛΑ ΟΧΙ αναβολή ή ακύρωση ή παράταση του διαγωνισμού και της υποβολής των έργων – παρά μόνο αν υπάρχει συγκεκριμένη ανακοίνωση.

  Το έργο θα αποσταλεί ηλεκτρονικά ως επισυναπτόμενο αρχείο μέσω της ηλεκτρονικής αίτησης που γίνεται από την ιστοσελίδα του FANTASY FESTIVAL και πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • Τίτλος: Διευκρινίζεται ότι οι λέξεις της θεματικής δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοτελώς Ωστόσο επιτρέπεται η χρήση τους εντός σύνθετου τίτλου.
  • Γλώσσα: Το διήγημα πρέπει να είναι γραμμένο στη νεοελληνική γλώσσα
  • Μέγεθος Διηγήματος: Από 2500 έως 3500 λέξεις (Διευκρινίζεται ότι ο τίτλος του διηγήματος δεν θα προσμετρηθεί στο συνολικό αριθμό λέξεων του διηγήματος)
  • Είδος γραμματοσειράς: Times New Roman, Arial, Calibri
  • Αριθμός μεγέθους γραμματοσειράς: 12

  Το επισυναπτόμενο αρχείο θα πρέπει να έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Είδος αρχείου: .doc ή .docx
  • Το αρχείο πρέπει να περιλαμβάνει μόνο κείμενο και γραφικούς χαρακτήρες και όχι εικόνες, γραφικά, σκίτσα, backgrounds, κτλ.

  Μέγιστο μέγεθος αρχείου: 5 ΜΒ

  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και Κύπρου και είναι άνω των 18 ετών.
  2. Συμμετέχοντες και διακριθέντες προηγούμενων διαγωνισμών που έχουν διοργανωθεί στα πλαίσια του FANTASY FESTIVAL έχουν εκ νέου δικαίωμα συμμετοχής.
  3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν αφαιρεί το δικαίωμα συμμετοχής και σε άλλους διαγωνισμούς που διοργανώνονται στα πλαίσια του FANTASY FESTIVAL.
  4. Οι συμμετέχοντες μπορούν να στείλουν μέχρι ένα (1) έργο.
  5. Η αποστολή του έργου και κατά συνέπεια η συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να γίνει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που αναφέρεται στην ενότητα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ του διαγωνισμού. Συμμετοχές πέραν της ημερομηνίας αυτής δεν θα γίνονται αποδεκτές.
  6. Το έργο πρέπει να εμπίπτει στη κατηγορία του φανταστικού και να συνάδει με την θεματική του διαγωνισμού που αναφέρεται στην ενότητα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή θα κριθεί άκυρη.
  7. Το έργο πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην ενότητα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Σε αντίθετη περίπτωση η συμμετοχή θα κριθεί άκυρη.
  8. Το έργο θα πρέπει να είναι πρωτότυπο να μην έχει δημοσιευθεί, ή εμφανιστεί ξανά σε άλλο διαγωνισμό, φεστιβάλ, σε έντυπη έκδοση, κτλ. Η δημοσίευση και δημόσια ανάρτηση του έργου από τους δημιουργούς σε οποιοδήποτε μέσο (ψηφιακό ή/και έντυπο) πριν την επίσημη, δημόσια ανακοίνωση των αποτελεσμάτων απαγορεύεται και συνεπάγεται ακύρωση συμμετοχής.
  9. Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων και υπολογιστικών συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης για τη δημιουργία κειμένων, περιεχομένου, κτλ.
  10. Οι συγγραφείς εγγυούνται ότι είναι δημιουργοί του έργου που αποστέλλουν και αναλαμβάνουν κάθε ευθύνη έναντι τρίτων απαιτητών ή εγκαλούντων ως προς την πρωτοτυπία του έργου.
  11. Βάση του νόμου Ν2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συγγενικών δικαιωμάτων και πολιτιστικών θεμάτων, το έργο, τόσο η ιδιοκτησία του όσο και τα δικαιώματα που απορρέουν από την κτήση και χρήση του, θα πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά στον δημιουργό και συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.
  12. Η τελική απόφαση της κριτικής επιτροπής είναι οριστική και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.
  13. Στο διαγωνισμό ΔΕΝ έχουν δικαίωμα συμμετοχής μέλη και υπάλληλοι των εταιρειών Rising Star, Hellenic Fantasy Legion.
  14. Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι συγγραφείς των δέκα (10) διηγημάτων που θα διακριθούν συναινούν ανεπιφύλακτα στην αποκλειστική παραχώρηση, άνευ αμοιβής η άλλης αξίωσης, προς τους διοργανωτές, του δικαιώματος έκδοσης (έντυπης ή και ψηφιακής, στην ελληνική ή και άλλη γλώσσα), εμπορίας και εκμετάλλευσης του έργου τους (στην Ελλάδα ή και σε άλλη χώρα) για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία επίσημης ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων. Οι εν λόγω συγγραφείς θα κληθούν να συμπληρώσουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86.
  15. Τα έξοδα έκδοσης εκμετάλλευσης και διακίνησης της ανωτέρω συλλογής βαρύνουν αποκλειστικά τους διοργανωτές οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη της έκδοσης.
  16. Όλα τα χρηματικά έπαθλα θα κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό Ελληνικής Τράπεζας που θα υποδείξουν οι νικητές.
  17. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής των παραμέτρων του διαγωνισμού (χρονική διάρκεια, ημερομηνίες ενημέρωσης, ανακοίνωσης νικητών και απονομής βραβείων, τοποθεσία και τρόπο διεξαγωγής της απονομής των βραβείων).
  18. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν τον διαγωνισμό για λόγους ανωτέρας βίας, χωρίς απορρέουσες υποχρεώσεις έναντι των συμμετεχόντων.
  19. Τα έργα/συμμετοχές που δεν πληρούν ΟΛΟΥΣ τους ΟΡΟΥΣ και τις ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ θα κρίνονται άκυρα.
  20. Στην περίπτωση που οι διοργανωτές διαπιστώσουν παρατυπίες, από πλευράς των συμμετεχόντων, που δεν αναφέρονται στο παρόν, διατηρούν το δικαίωμα αποκλεισμού αυτών, σε οποιαδήποτε φάση μέχρι την ολοκλήρωση της συνολικής διαδικασίας του διαγωνισμού. Η συνολική διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρώνεται με την έκδοση και επίσημη κυκλοφορία του βιβλίου EVERLY #4.
  21. Η συμμετοχή με υποβολή έργου συνεπάγεται αυτομάτως την πλήρη αποδοχή όλων των παραπάνω ΟΡΩΝ καθώς και όσων αναφέρονται στις ενότητες ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ.
  Share on
  Share on facebook
  Facebook
  0
  elEL