Δραστηριότητες

Προσοχή: Οι δραστηριότητες διεξάγονται σε διακριτό χώρο εντός του Εκθεσιακού Κέντρου. Η πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο απαιτεί την προμήθεια ημερήσιου πάσου αξίας 5 Ευρώ από την γραμματεία. Το πάσο αυτό εξασφαλίζει ημερήσια πρόσβαση για παρακολούθηση ή/και συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες και το stage του Fantasy Festival 2K22. Διευκρινίζεται ότι ορισμένες δραστηριότητες ενδέχεται να απαιτούν προεγγραφή λόγο περιορισμένου αριθμού θέσεων (αυτό αναφέρεται στην περιγραφή, ενότητα διευκρινήσεις της κάθε δραστηριότητας). 

Share on
Share on facebook
Facebook
0
elEL