Γεώργιος Σχοινάς

Καλλιτέχνης

Ὁ Γιῶργος Σχοινᾶς εἶναι ἑραλδικός, εἰκαστικός καλλιτέχνης, καλλιγράφος και διακοσμητής χειρογράφων τα τελευταῖα εἴκοσι χρόνια περίπου. Ἐξειδικεύεται στον σχεδιασμό και ὑλοποίηση θυρεῶν και διπλωμάτων για εὐγενεῖς οἴκους και ὀργανισμούς τόσο τῆς Ἑλλάδος ὅσο και τοῦ ἐξωτερικοῦ.

Εἶναι Κήρυκας (Heraldo) δυναστικοῦ οἴκου τῆς Ἀραγωνίας, ιθυρεοφόρος τῆς Ἱσπανίας, ἱππότης τοῦ Στρατιωτικοῦ και Νοσοκομειακοῦ Τάγματος τοῦ Ἁγίου Λαζάρου τῆς Ἱερουσαλήμ, καθώς και τοῦ Βασιλικοῦ, Ἱπποτικοῦ και Στρατιωτικοῦ Τάγματος τοῦ Ἁγίου Μιχαήλ τοῦ Πτεροῦ τῆς Πορτογαλίας (Regia Equitum et Militum Ordo Sancte Michaelis Sive de Ala). Εἶναι μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑραλδικῆς κα Γενεαλογικῆς Ἑταιρείας, τοῦ “White Lion Society” καὶ τοῦ “Heraldry Society” τῆς Ἀγγλίας.

Ιστοσελίδα / Website:

shinas-heraldry.com

Share on
Share on facebook
Facebook
0

Social Share

elEL