Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 1. ΓΕΝΙΚΑ

O ιστότοπος https://www.fantasyfestival.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας Rising Star Promotions που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Παπάγου 10, Τ.Κ. 15234 στο Χαλάνδρι, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@rsp.gr. Η διαχείριση του ιστότοπου γίνεται με ευθύνη της εταιρείας και της ομάδας Hellenic Fantasy Legion.

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη προϋποθέτει από μέρους του, την ανεπιφύλακτη συμφωνία του ως προς τους Όρους Χρήσης καθώς και ως προς την Πολιτική Απορρήτου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων,  που εφαρμόζονται.

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να εγκαταλείψει τον ιστότοπο και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

 

 1. ΟΡΙΣΜΟΙ

Για να γίνει καλύτερα κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας των Όρων Χρήσης που ισχύουν στην ιστοσελίδα https://www.fantasyfestival.gr, παρατίθενται οι παρακάτω ορισμοί:

 • Ιστότοπος – δικτυακός τόπος: Είναι μια συλλογή από σελίδες που περιέχουν πληροφορίες, περιεχόμενο και λειτουργίες που είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου. Μπορεί να περιλαμβάνει μια ή περισσότερες ιστοσελίδες. Ο ιστότοπος μπορεί να ανήκει σε ένα ή περισσότερα domains.
 • Διαχειριστής: Αναφέρεται στις νομικές οντότητες που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του περιεχομένου του ιστότοπου.
 • Περιεχόμενο: Περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που περιέχονται στον ιστότοπο, όπως πληροφορίες, κείμενα, φωτογραφίες, οπτικοακουστικό υλικό, προϊόντα κ.λπ.
 • Χρήστης: Κάθε άτομο που επισκέπτεται / χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα.
 • Χρήση: Αναφέρεται στην πρόσβαση, πλοήγηση και χρήση των λειτουργιών της ιστοσελίδας.

 

 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΩΝ

Στον ιστότοπο https://www.fantasyfestival.gr εφαρμόζονται οι κάτωθι όροι:

 • Οι επισκέπτες έχουν την υποχρέωση να χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και σύμφωνα με τους κανόνες του ελληνικού, ενωσιακού και διεθνούς δικαίου, ιδίως τη νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, ενεργώντας καλή τη πίστη και σύμφωνα με τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης οφείλει να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά τη χρήση του ιστότοπου και σε σχέση με αυτόν, όπως και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού ή άλλων πρακτικών που αντίκεινται στη νομοθεσία και που δύναται να προκαλέσουν επιπτώσεις ή βλάβη σε άλλους επισκέπτες ή δυσλειτουργία στον ιστότοπο και κατά συνέπεια στην ιδιοκτήτρια Εταιρεία.

 

 • Στον ιστότοπο https://www.fantasyfestival.gr δεν θα ζητηθεί ΠΟΤΕ από τους χρήστες να παρέχουν τον κωδικό πρόσβασής τους για τρίτες εφαρμογές, ιστοσελίδες, τράπεζες, ή άλλους ανεξάρτητους φορείς. Ενδεχομένως, κατά την περιήγηση στον ιστότοπο, να υπάρξουν σύνδεσμοι που οδηγούν σε εξωτερικούς ιστότοπους, πλατφόρμες ή υπηρεσίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι χρήστες πρέπει να είναι επιφυλακτικοί και να αποφύγουν την κοινοποίηση προσωπικών πληροφοριών ή κωδικών πρόσβασης. Οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που ενδέχεται να προκύψει από την αποκάλυψη των κωδικών πρόσβασης σας σε τρίτους.

 

 • Οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές του ιστότοπου καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εγκυρότητα και την ακρίβεια του περιεχομένου που αναρτάται. Ωστόσο δεν εγγυόνται σε καμία περίπτωση την απόλυτη ορθότητα του περιεχομένου. Κατά συνέπεια οι χρήστες του ιστότοπου αναλαμβάνουν την αποκλειστική ευθύνη για την αξιολόγηση του περιεχομένου και τους συνεπαγόμενους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση αυτού συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του ιστότοπου.

 

 • Οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές δεν φέρουν καμία υποχρέωση, εγγύηση ή ευθύνη έναντι των χρηστών ή άλλων τρίτων μερών για τη συνεχή λειτουργία και ενημέρωση του ιστότοπου, καθώς και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού. Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές δεν φέρουν ευθύνη για τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να προκληθούν στους χρήστες λόγω διακοπής λειτουργίας του ιστότοπου ή μέρους των εφαρμογών του.

 

 • Ο ιστότοπος https://www.fantasyfestival.gr μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές δεν φέρουν ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών των τόπων, την ακρίβεια, την πληρότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτούς, ούτε για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους. Οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους αποκλειστικά με δική τους ευθύνη και υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των αντίστοιχων ιστοσελίδων για οποιεσδήποτε απορίες ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή τη χρήση τους, και να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των αντίστοιχων ιστοσελίδων. Οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν οποτεδήποτε, κατά τη δική τους κρίση, συνδέσμους προς ιστοσελίδες / ιστότοπους τρίτων.

 

 • Ο ιστότοπος https://www.fantasyfestival.gr συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών σύμφωνα με την εφαρμοστέα Πολιτική Απορρήτου. Η διαδικασία αυτή εναρμονίζεται με τις ισχύουσες ελληνικές και ευρωπαϊκές νομοθεσίες περί προσωπικών δεδομένων, καθώς και με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που παρέχονται. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στις ενότητες Πολιτική Απορρήτου | Πολιτική Cookies.

 

 • Ο ιστότοπος https://www.fantasyfestival.gr ενδέχεται να περιλαμβάνει διαφημίσεις και άλλο υλικό με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές δεν φέρουν καμία ευθύνη έναντι των χρηστών ή οποιουδήποτε τρίτου για παραβίαση των νόμων και των κανονισμών αλλοδαπού, ενωσιακού και ελληνικού δικαίου που αφορά το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές δεν έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τη νομιμότητα του διαφημιστικού υλικού που εμφανίζεται στον ιστότοπο και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να τους αποδοθεί οποιαδήποτε μορφή ευθύνης. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, τους χορηγούς ή τους δημιουργούς του διαφημιστικού υλικού που παρέχουν το διαφημιστικό υλικό στον ιστότοπο.

 

 • Ο ιστότοπος https://www.fantasyfestival.gr περιέχει περιεχόμενο (κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο, κτλ.) που αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας Rising Star Promotions ή/και περιεχόμενο τρίτων που χρησιμοποιείται με κατάλληλη άδεια χρήσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται αυστηρά η αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγων έργων ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Κάθε χρήση του περιεχομένου, όπως αναπαραγωγή, επανέκδοση, λήψη, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου πνευματικών δικαιωμάτων. Οι ονομασίες, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Εταιρεία ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών και προστατεύονται από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Απαγορεύεται επίσης η αντιγραφή κειμένων και φωτογραφιών της ιστοσελίδας για χρήση από τρίτους σε οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο ή για εμπορικούς σκοπούς, καθώς αυτές οι ενέργειες ενδέχεται να οδηγήσουν σε νομικές ενέργειες.

 

 • Οι διαχειριστές καταβάλουν κάθε εύλογη προσπάθεια για την καλή λειτουργία του της ιστοσελίδας, δεν εγγυόνται όμως ότι οι λειτουργίες της ιστοσελίδας ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία. Κατά συνέπεια, οι χρήστες αποδέχονται ότι οι διαχειριστές δικαιούνται να τροποποιούν ή/και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, τον μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη), προερχομένη από την αδυναμία πρόσβασης σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους και την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση, οι διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψουν προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματος της ιστοσελίδας για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

 

 • Οι ιδιοκτήτες/διαχειριστές καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας της ιστοσελίδας από ψηφιακές απειλές, ωστόσο δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι ιστότοπος δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς ή κακόβουλες επιθέσεις τρίτων. Οι χρήστες αποδέχονται ότι οι διαχειριστές δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές / επιπτώσεις προκληθούν από την παραβίαση του ιστότοπου από κακόβουλο λογισμικό.
Share on
Share on facebook
Facebook
0
elEL