Δελτία Τύπου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΑ

 1. Ο διαγωνισμός διεξάγεται ηλεκτρονικά μέσα από τη σελίδα www.fantasyfestival.gr, μέσω του ειδικού ΔΕΛΤΙΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της σελίδας.
 2. Για τη συμμετοχή στη ψηφοφορία απαιτείται ενεργός λογαριασμός Gmail.
 3. Τα υποψήφια βιβλία είναι καταχωρημένα εντός του δελτίου ψηφοφορίας, ανά κατηγορία και σε αλφαβητική σειρά σε αναδιπλωμένο μενού.
 4. Τα υποψήφια βιβλία είναι επίσης αναρτημένα ανά κατηγορίες (κατ’ αντιστοίχηση με τις κατηγορίες στο δελτίο ψηφοφορίας) στη δεξιά πλευρά της σελίδας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να δείτε τα εξώφυλλα και να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά, κάντε click on στο εξώφυλλο κάθε βιβλίου.

 

ΣΕΛΙΔΑ 1 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ

 • Εισάγετε το λογαριασμό gmail σας. Αν δεν συνδεθείτε με τον gmail λογαριασμό σας το δελτίο ψηφοφορίας θα παραμένει απενεργοποιημένο.
 • Εισάγετε το Όνομα και το Επώνυμο σας.
 • Δηλώστε αν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικά mail σχετικά με το Fantasy Festival.
 • Δηλώστε ότι είστε άνω των 18 ετών, και ότι διαβάσατε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος.
 • Πιέστε ΕΠΟΜΕΝΟ για να προχωρήσετε στην ψηφοφορία.

 

ΣΕΛΙΔΑ 2: Κατηγορία 1 – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

 • Επιλέξτε για κάθε υποκατηγορία τον τίτλο που επιθυμείτε από το αναδιπλούμενο μενού (drop down menu).
 • Η επιλογή τίτλων σε κάθε κατηγορία και υποκατηγορία είναι προαιρετική.
 • Μπορείτε να επιλέξετε τίτλους μόνο στις κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν.
 • Πιέστε ΕΠΟΜΕΝΟ για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα του ψηφοφορίας.
 • Πιέστε ΠΙΣΩ σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία και τις επιλογές σας.

 

ΣΕΛΙΔΑ 3: Κατηγορία 2 – ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ

 • Επιλέξτε για κάθε υποκατηγορία τον τίτλο που επιθυμείτε από το αναδιπλούμενο μενού (drop down menu).
 • Η επιλογή τίτλων σε κάθε κατηγορία και υποκατηγορία είναι προαιρετική.
 • Μπορείτε να επιλέξετε τίτλους μόνο στις κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν.
 • Πιέστε ΕΠΟΜΕΝΟ για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα του δελτίου ψηφοφορίας.
 •  Πιέστε ΠΙΣΩ σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία και τις επιλογές σας.

 

ΣΕΛΙΔΑ 4: Κατηγορία 3 – ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΒΙΒΛΙΟΥ

 • Επιλέξτε για κάθε υποκατηγορία τον τίτλο που επιθυμείτε από το αναδιπλούμενο μενού (drop down menu).
 • Η επιλογή τίτλων σε κάθε κατηγορία και υποκατηγορία είναι προαιρετική.
 • Μπορείτε να επιλέξετε τίτλους μόνο στις κατηγορίες που σας ενδιαφέρουν.
 • Πιέστε ΕΠΟΜΕΝΟ για να προχωρήσετε στην επόμενη σελίδα του δελτίου ψηφοφορίας.
 • Πιέστε ΠΙΣΩ σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία και τις επιλογές σας.

 

ΣΕΛΙΔΑ 4: ΥΠΟΒΟΛΗ ΨΗΦΟΥ

 • Πιέστε ΠΙΣΩ σε περίπτωση που επιθυμείτε να τροποποιήσετε τα στοιχεία και τις επιλογές σας.
 • Πιέστε ΥΠΟΒΟΛΗ για να κατοχυρώσετε τις ψήφους σας.

 Η υποβολή είναι οριστική και δεν μπορούν να αλλάξουν οι επιλογές σας.

Share on
Share on Facebook
Facebook
0