Δελτία Τύπου

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

1) Δικαίωμα συμμετοχής στη ψηφοφορία έχουν όσοι είναι άνω των 18 ετών.

2) Η εισαγωγή ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ και ενεργού λογαριασμού GMAIL είναι απαραίτητη.

3) Κάθε ενδιαφερόμενος καλείται να ψηφίσει μόνο μια φορά σε μια ή περισσότερες κατηγορίες. Στην περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να ψηφίσει σε κάποια κατηγορία οι επιλογές θα παραμένουν κενές και θα προχωράει στην επόμενη σελίδα.

4) Απαγορεύεται η ψηφοφορία μέσω πολλαπλών ή/και ψεύτικων λογαριασμών. Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να ακυρώσουν ψήφους ή ακόμα και να αποκλείσουν κάποιο υποψήφιο έργο στη περίπτωση που παρατηρήσουν ή αντιληφθούν αθέμιτες τακτικές όπως η συστηματική αποστολή ψήφων υπέρ συγκεκριμένων έργων από εικονικούς και ψεύτικους λογαριασμούς ή από πολλαπλούς λογαριασμούς που αντιστοιχούν στο ίδιο πρόσωπο.

5) Τα επιλεγμένα υποψήφια έργα είναι καταχωρημένα στις βάσεις δεδομένων

  • Του Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρησης Έργων του Λόγου (Ο.Σ.Δ.Ε.Λ και της ψηφιακής πλατφόρμας www.osdelnet.gr
  • Του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και της πλατφόρμας www.biblionet.gr

6) Η καταχώρηση και κατηγοριοποίηση των έργων στις βάσεις δεδομένων των παραπάνω οργανισμών έχει γίνει κατ’ εντολή και με ευθύνη τρίτων (εκδοτικοί οίκοι, συγγραφείς, κτλ.)

7) Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι οριστικό και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση.

8) Ο αριθμός των ψήφων που συγκεντρώνει κάθε υποψήφιο έργο καθώς και η σειρά κατάταξης βάσει των συνολικών ψήφων θα παραμείνουν μυστικά μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ψηφοφορίας.

9) Ο αριθμός των ψήφων των νικητήριων έργων θα ανακοινωθούν  στην τελετή απονομής και στη συνέχεια θα δημοσιευθούν στη σελίδα του fantasyfestival.gr

10) Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα μεταβολής των παραμέτρων του διαγωνισμού (χρονική διάρκεια, ημερομηνίες διεξαγωγής, τόπο και τρόπο ανακοίνωσης των νικητών και απονομής βραβείων).

11) Η συμμετοχή στην ψηφοφορία συνεπάγεται αυτομάτως την πλήρη αποδοχή του παρόντος και όλων των όρων καθώς και της πολιτικής απορρήτου.

Share on
Share on Facebook
Facebook
0